A A A

Zarejestruj się

  • Zarejestruj się w usłudze
    Zarejestruj się w usłudze

Na numer 722 130 223 wyślij SMSa z numerem rejestracyjnym Twojego pojazdu i Twoim adresem mailowym.Przykładowa treść SMS-a:

ABC123G moj@mailowy.com

 

Otrzymasz prośbę potwierdzenie rejestracji drogą mailową, po klikniętu w link nastąpi potwierdzenie rejestracji w usłudze...


Koszt wysłanego SMSa jest zgodny z taryfą Twojego operatora.

 

Usługa jest anonimowa, wysyłający i otrzymujący SMS-y nie znają swoich numerów telefonów, ani adresów e-mail, a ich dane nie są udostępniane.